GynHelp, MUDr. Jan Sadílek
www.gynhelp.cz
Gynekologie MUDr. Jan Sadílek - GynHelp

Novinky

25.10.2018 | Počet UZ vyšetření v těhotenství hrazených pojišťovnou

4.9.2018 | Test plodnosti

Test na zjištění plodnosti u žen stanovením koncentrace AMH.
GynHelp - více

29.2.2016 | Vyšetření sexuálně přenosných infekcí

Dovolujeme si Vám nově nabídnout vyšetření 7 nejčastějších sexuálně přenosných infekcí.
GynHelp - více

16.3.2015 | Preventivní vyšetření prsou ultrazvukem

Od 1.6.2015 si Vám dovolujeme nabídnout možnost preventivního vyšetření prsou ultrazvukem.
GynHelp - více

16.3.2015 | WIFI v čekárně

Vážené klientky,
během čekání na vyšetření můžete v čekárně využít i WIFI - gynhelp. Přístupové heslo je gynhelp981.

17.2.2015 | PreCursor-M kit

Nová testace v prevenci karcinomu děložního čípku.
GynHelp - více

25.3.2014 | Doporučení ČGPS ČLS JEP k očkování proti HPV u žen s ošetřenou prekancerózou děložního hrdla

GynHelp - více

4.11.2013 | Dárkový poukaz na 4D UZ

Připravili jsme pro Vás Dárkový poukaz na 4D ultrazvukové vyšetření.
GynHelp - více

13.5.2013 | Denzitometrické vyšetření

Dovolujeme si Vám nabídnout ve spolupráci s firmou Mediva s.r.o. denzitometrické vyšetření.
GynHelp - více

1.3.2013 | Objednávání přes Internet

Pro členky Klubu klientek jsme zprovoznili systém online objednávání.
GynHelp - více

24.9.2012 | Výběrová těhotenská karta

Dovolujeme si Vám nabídnout naši výběrovou těhotenskou kartu.
GynHelp - více

24.9.2012 | Dárcovství vajíček

Vzhledem ke stále většímu počtu neplodných párů si dovolujeme Vám nabídnout ve spolupráci s IVF centrem možnost dárcovství vajíček.
GynHelp - více

Objednávání

Tel.: 274 863 800
Internet: online objednávání

Možnost online objednání pro nové, či neregistrované klientky: objednat se

Ordinační hodiny

Po8:00 - 10:00mamologická
poradna
MUDr. Vedralová
10:00 - 12:0013:00 - 18:00
Út16:00 - 19:00
St7:00 -  8:00pouze
pro zvané
8:00 - 14:00těhotenská
poradna
Čt8:00 - 12:0013:00 - 18:00
8:00 - 13:00

Adresa

Tenisová 981
Praha 10 - Hostivař
GynHelp - mapa

UZ vyšetření a zdravotní pojišťovna

Kolik ultrazvukových vyšetření hradí zdravotní pojišťovna v těhotenství? Kolik ultrazvukových vyšetření, které uhradí pojišťovna, se má v těhotenství provést? Je jejich počet někde stanoven, nebo je to jen na rozhodnutí lékaře?

Ženy s fyziologickým průběhem těhotenství (tj. normálním, nekomplikovaným) mají absolvovat dvě ultrazvuková screeningová vyšetření: první v 18. - 20. týdnu těhotenství a druhý ve 30. - 32. týdnu. Jedná se o ženy bez rizikových faktorů v anamnéze, které mají výsledky všech klinických i laboratorních vyšetření v průběhu gravidity v normě. Případná další ultrazvuková vyšetření překračují rámec dispenzární péče o fyziologické těhotenství a neměla by být těhotné provedena za úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Ačkoliv jsou zmiňovaná dvě UZ vyšetření plně hrazená pojišťovnou, nevylučuje to - po dohodě mezi ženou a lékařem - případnou přímou úhradu např. za fotografii plodu nebo záznam pohybů.

Pro úhradu vyšetření z veřejného zdravotního pojištění je určující "Doporučený postup - zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství", který byl vytvořen na základě dohody výboru České gynekologicko-porodnické společnosti, výboru její Sekce perinatální medicíny a VZP ČR. V něm se uvedené subjekty shodly na doporučeném základním rozsahu gynekologicko-porodnické péče u žen s fyziologicky probíhajícím těhotenstvím. Doporučený obsah a frekvence vyšetření lze považovat za standard péče o těhotné ženy, který je třeba dodržovat vždy, nebrání-li tomu závažné objektivní důvody.

Jiná pravidla se vztahují na ženy, spadající do skupin se středním rizikem (mají svou anamnézu zatíženu rizikovými faktory a výsledky jejich vyšetření jsou sice normální, ale vyžadují opakování) nebo vyšším rizikem (mohou, ale nemusí mít v anamnéze rizikové faktory, charakteristická je pro ně přítomnost patologických klinických či laboratorních výsledků, které definují konkrétní riziko). U nich dispenzární péče vychází z druhu rizika, aktuálního zdravotního stavu a je poskytována individuálně dle zdravotních potřeb těhotné ženy. To znamená, že četnost ultrazvukových vyšetření v těchto případech nelze pevně stanovit, jejich počet a termín určuje vždy ošetřující lékař a tato indikovaná vyšetření jsou vždy těhotné ženě hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Jiří Rod
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP ČR


Copyright © 2012-2022 MUDr. Jan Sadílek, GynHelp s.r.o.
274 863 800