GynHelp, MUDr. Jan Sadílek
www.gynhelp.cz
Gynekologie MUDr. Jan Sadílek - GynHelp

Novinky

1.8.2022 | Anestetický gel při zavádění nitroděložních tělísek

Vážené klientky, pokud budete mít zájem, je možné při zavádění nitroděložních tělísek použít anestetický intrauterinní gel, který podstatně sníží bolestivost tohoto výkonu. Cena tohoto gelu je 1000 Kč.

25.10.2018 | Počet UZ vyšetření v těhotenství hrazených pojišťovnou

4.9.2018 | Test plodnosti

Test na zjištění plodnosti u žen stanovením koncentrace AMH.
GynHelp - více

29.2.2016 | Vyšetření sexuálně přenosných infekcí

Dovolujeme si Vám nově nabídnout vyšetření 7 nejčastějších sexuálně přenosných infekcí.
GynHelp - více

16.3.2015 | Preventivní vyšetření prsou ultrazvukem

Od 1.6.2015 si Vám dovolujeme nabídnout možnost preventivního vyšetření prsou ultrazvukem.
GynHelp - více

16.3.2015 | WIFI v čekárně

Vážené klientky,
během čekání na vyšetření můžete v čekárně využít i WIFI - gynhelp. Přístupové heslo je gynhelp981.

17.2.2015 | PreCursor-M kit

Nová testace v prevenci karcinomu děložního čípku.
GynHelp - více

25.3.2014 | Doporučení ČGPS ČLS JEP k očkování proti HPV u žen s ošetřenou prekancerózou děložního hrdla

GynHelp - více

4.11.2013 | Dárkový poukaz na 4D UZ

Připravili jsme pro Vás Dárkový poukaz na 4D ultrazvukové vyšetření.
GynHelp - více

13.5.2013 | Denzitometrické vyšetření

Dovolujeme si Vám nabídnout ve spolupráci s firmou Mediva s.r.o. denzitometrické vyšetření.
GynHelp - více

1.3.2013 | Objednávání přes Internet

Pro členky Klubu klientek jsme zprovoznili systém online objednávání.
GynHelp - více

24.9.2012 | Výběrová těhotenská karta

Dovolujeme si Vám nabídnout naši výběrovou těhotenskou kartu.
GynHelp - více

24.9.2012 | Dárcovství vajíček

Vzhledem ke stále většímu počtu neplodných párů si dovolujeme Vám nabídnout ve spolupráci s IVF centrem možnost dárcovství vajíček.
GynHelp - více

Objednávání

Tel.: 274 863 800
Internet: online objednávání

Možnost online objednání pro nové, či neregistrované klientky: objednat se

Ordinační hodiny

Po8:00 - 10:00mamologická
poradna
MUDr. Vedralová
10:00 - 12:0013:00 - 18:00
Út16:00 - 19:00
St7:00 -  8:00pouze
pro zvané
8:00 - 14:00těhotenská
poradna
Čt8:00 - 12:0013:00 - 18:00
8:00 - 13:00

Adresa

Tenisová 981
Praha 10 - Hostivař
GynHelp - mapa

UZ vyšetření a zdravotní pojišťovna

Kolik ultrazvukových vyšetření hradí zdravotní pojišťovna v těhotenství? Kolik ultrazvukových vyšetření, které uhradí pojišťovna, se má v těhotenství provést? Je jejich počet někde stanoven, nebo je to jen na rozhodnutí lékaře?

Ženy s fyziologickým průběhem těhotenství (tj. normálním, nekomplikovaným) mají absolvovat dvě ultrazvuková screeningová vyšetření: první v 18. - 20. týdnu těhotenství a druhý ve 30. - 32. týdnu. Jedná se o ženy bez rizikových faktorů v anamnéze, které mají výsledky všech klinických i laboratorních vyšetření v průběhu gravidity v normě. Případná další ultrazvuková vyšetření překračují rámec dispenzární péče o fyziologické těhotenství a neměla by být těhotné provedena za úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Ačkoliv jsou zmiňovaná dvě UZ vyšetření plně hrazená pojišťovnou, nevylučuje to - po dohodě mezi ženou a lékařem - případnou přímou úhradu např. za fotografii plodu nebo záznam pohybů.

Pro úhradu vyšetření z veřejného zdravotního pojištění je určující "Doporučený postup - zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství", který byl vytvořen na základě dohody výboru České gynekologicko-porodnické společnosti, výboru její Sekce perinatální medicíny a VZP ČR. V něm se uvedené subjekty shodly na doporučeném základním rozsahu gynekologicko-porodnické péče u žen s fyziologicky probíhajícím těhotenstvím. Doporučený obsah a frekvence vyšetření lze považovat za standard péče o těhotné ženy, který je třeba dodržovat vždy, nebrání-li tomu závažné objektivní důvody.

Jiná pravidla se vztahují na ženy, spadající do skupin se středním rizikem (mají svou anamnézu zatíženu rizikovými faktory a výsledky jejich vyšetření jsou sice normální, ale vyžadují opakování) nebo vyšším rizikem (mohou, ale nemusí mít v anamnéze rizikové faktory, charakteristická je pro ně přítomnost patologických klinických či laboratorních výsledků, které definují konkrétní riziko). U nich dispenzární péče vychází z druhu rizika, aktuálního zdravotního stavu a je poskytována individuálně dle zdravotních potřeb těhotné ženy. To znamená, že četnost ultrazvukových vyšetření v těchto případech nelze pevně stanovit, jejich počet a termín určuje vždy ošetřující lékař a tato indikovaná vyšetření jsou vždy těhotné ženě hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Jiří Rod
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP ČR


Copyright © 2012-2024 MUDr. Jan Sadílek, GynHelp s.r.o.
274 863 800